Afspraken

Wilt u een afspraak maken? Een afspraak verzetten? Of wilt u eerst langskomen voor een korte kennismaking dan kunt u; telefonisch contact opnemen, een e-mail of een Whatsapp-bericht sturen.

Doordat ik vaak in behandeling ben en naast mijn werkzaamheden in de praktijk op maandag nog waarneem in een andere praktijk zult u regelmatig mijn voicemail krijgen. Wanneer u mijn voicemail inspreekt bel ik zo snel mogelijk terug; spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in.

Behandelingen zullen uitsluitend plaatsvinden op afspraak. Uw afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd als deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van uw afspraak zullen kosten in rekening worden gebracht voor meer informatie over de voorwaarden hiervan kunt u kijken op de pagina; niet nagekomen afspraak.

Als service ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering (per e-mail). Soms kan het voorkomen dat deze niet verstuurd worden, het blijft echter wel uw eigen verantwoordelijkheid om afspraken goed in uw agenda te plaatsen.

Nadat de behandeling is afgerond plan ik meestal in overleg met u een vervolgafspraak in, dit is vaak na 3, 4, 6 of 12 maanden (afhankelijk van de situatie in de mond). U ontvangt een afspraakkaartje en/of e-mail ter bevestiging van de afspraak. Ook zult u een aantal dagen voor de behandeling een herinnering per e-mail ontvangen (Let op! Het is mogelijk dat deze e-mail in uw spam terecht komt)

Als u om wat voor reden dan ook afziet van een tandvleesbehandeling (indien nodig) vraag ik u om een Informed Consent te ondertekenen. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u hierover nog een informatieformulier. Hieronder kunt u het formulier en de informatie hierover vinden.

Informed consent informatie

Niet nagekomen afspraak

Het komt weleens voor dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of zelfs niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat de geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt ruimte in de agenda gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten.

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaald hoe deze verrichtingen worden gedeclareerd bij de patiënt. Zowel de beschrijvingen als de bedragen van de verrichtingen liggen vast. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld. Code C90 mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van tevoren is afgezegd. Er mag tot 100% van de gemiste omzet in rekening worden gebracht.

Bij Mondhygiënepraktijk Bouman wordt er een termijn van 24 uur van tevoren afzeggen gehanteerd. Als er na deze tijd word afgezegd zal er €1 euro per gereserveerde minuut in rekening worden gebracht. Als er binnen een jaar meer dan 3 keer een afspraak niet is nagekomen zal de volledig gemiste omzet van de geplande afspraak worden berekend.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand ziek is of door overmacht niet kan komen. Hiervoor wordt dan éénmalig een uitzondering gemaakt door uit coulance geen kosten in rekening te brengen.

Ik ben van mening dat ik hiermee de patiënt tegemoet kom met deze regeling voor het afzeggen van afspraken en hoop dan ook op uw begrip als u gevraagd wordt om de gemaakte kosten (voor de door u gereserveerde tijd) te vergoeden. Deze regeling staat ook vermeld op het afspraakkaartje, afspraakbevestiging (per e-mail) en de afspraakherinnering (per e-mail).

Uiteraard hoop ik dat deze vervelende situatie zich zo min mogelijk voor zal doen en wil ik patiënten dan ook verzoeken om de afspraken goed in hun agenda te plaatsen. Als service ontvangt de patiënt een aantal dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering. Deze service ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen.