Behandeling bij kinderen

Een bezoek aan de mondhygiënist is niet alleen voor volwassenen; ook kinderen zijn van harte welkom! Kinderen van alle leeftijden kunnen in de praktijk komen. Als kinderen op jonge leeftijd al te maken krijgen met een mondhygiënist kunnen er veel problemen worden voorkomen. Kinderen met een gezond (melk)gebit hebben als volwassenen een grotere kans op een gezond gebit.

Tijdens de behandeling wordt alles goed uitgelegd en vaak van tevoren even getest op handen/vingers. Veel kinderen hebben bijvoorbeeld nooit een afzuiger in de mond gehad. Dit maakt veel geluid en kan dus als spannend worden ervaren. Door andere woorden te kiezen en alles van tevoren te laten zien worden bepaalde geluiden niet meer als eng/spannend ervaren.

De tanden worden gekleurd met een vloeistof om te zien waar het plaque zit, daarna wordt er gekeken hoe we dit kunnen verbeteren. Er wordt niet alleen gekeken wat niet goed gaat maar vooral bij kinderen is het belangrijk om de positieve punten te benoemen. Samen in de spiegel kijken, voordoen hoe er thuis gepoetst wordt, uitleggen hoe het makkelijker is om goed te poetsen en dan samen herhalen wat er besproken is. De ouders worden hierin ook betrokken. Het advies is om kinderen tot een leeftijd van 10 jaar na te poetsen.

Little kid girl cleaning teeth by toothbrush, dental care concept

Sealen

Blijvende kiezen hebben vaak diepe groeven en putjes in de kauwvlakken die moeilijk schoon te houden zijn met een tandenborstel. Om gaatjes te voorkomen is het mogelijk om met een speciale lak deze groeven ondieper te maken, dit heet sealen.

Wanneer sealen?

Als de groeven en putjes heel diep zijn dan is het lastig of onmogelijk om dit goed te poetsen. Wanneer er etensresten en bacteriën achter blijven is de kans op gaatjes aanwezig. Vaak is de kans op gaatjes het grootst als de kiezen net zijn doorgebroken.

Vanaf ongeveer 6 jaar komen de eerste blijvende kiezen. Als de kiezen zijn doorgebroken is het mogelijk om te sealen. Deze behandeling kan in de praktijk worden uitgevoerd. Als het mij een goed idee lijkt om dit te doen dan zal ik dat aangeven. Ik neem hier goed de tijd voor en leg alles uitgebreid uit. Het enige wat uw kind hoeft te doen is goed open te houden, of zoals ik het tegen kinderen zeg; als een krokodillen mond!