Intake

Tijdens uw eerste bezoek maakt u kennis met de praktijk. We beginnen altijd met het afnemen van de gezondheidsvragenlijst, deze ontvangt u voorafgaand aan de afspraak per post samen met het toestemmingsformulier i.v.m. de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zal ik nog een aantal vragen stellen over de mondverzorging, uw bezoek aan de tandarts en eerdere ervaringen met de mondhygiënist. Bent u angstig? Geef dit dan aan dan kan ik hier rekening mee houden.

Kinderen zijn ook van harte welkom, graag zelfs. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze het beste met het gebit kunnen omgaan. Het doel is een gezond gebit voor iedereen! Voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekering.

De afspraak duurt ongeveer 45-60 minuten

Wat neemt u mee bij de eerste afspraak:

  1. Ingevulde gezondheidsvragenlijst*
  2. Ingevuld toestemmingsformulier (AVG)
  3. Een geldig legitimatiebewijs (bij alle leeftijden)
  4. Als u medicijnen gebruikt graag een uitdraai van de apotheek of de bijsluiter(s).
  5. Indien u verwezen bent door de tandarts; uw verwijsbrief

Natuurlijk wil ik ook weten hoe de situatie in de mond is, dus zal ik de conditie van het tandvlees beoordelen door middel van de PPS-score (periodieke parodontale screening). Aan de hand van deze score zal ik u uitleggen welke behandeling ik u adviseer en waarom. Ook zal ik de kosten met u bespreken. Indien mogelijk start ik in overleg met u de behandeling. Daarna zal ik eventuele vervolgafspraken met u inplannen.

De PPS-score geeft globaal de noodzaak tot vervolgstappen aan. Het gebit wordt hierbij verdeeld vier delen, elk deel kan een cijfer krijgen tussen de 1 – 3

PPS 1 Bij deze score zijn er pockets t/m 3mm en is het tandvlees voldoende gezond.

PPS 2 Bij deze score zijn er pockets 4-5mm en bevindt de gezondheid van het tandvlees zich op een kantelpunt. Er heeft vaak al enige afbraak van bot plaatsgevonden. Er kan gekozen worden voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, maar het is ook mogelijk om direct uitgebreider onderzoek met een te doen en een uitgebreidere behandeling te starten. Dit zal met u worden besproken.

PPS 3 Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten. Voordat ik een goede diagnose kan stellen is het noodzakelijk om röntgenfoto’s te hebben, deze zal ik bij uw tandarts opvragen. Soms is het nodig om nieuwe foto’s te laten maken.

Wanneer de kosten van een vervolgbehandeling boven de €250 euro liggen ontvangt u altijd een begroting (dit is verplicht).Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken met uw tandarts stuur ik regelmatig (maar in ieder geval na de intake) een rapportage. Zodat hij/zij weet dat u bij mij onder behandeling bent. Wanneer u dit niet op prijs stelt verzoek ik u dit door te geven.

* Het invullen van de gezondheidsvragenlijst

Het is van groot belang dat u deze vragenlijst zo volledig mogelijk (en naar waarheid) invult. Dit is nodig omdat er bij sommige ziekten en/of gebruik van bepaalde medicijnen voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden voor een behandeling. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Gezondheidsvragenlijst volwassenen

Gezondheidsvragenlijst kinderen