Klachten

Bent u niet tevreden over de praktijk of over een behandeling?

Het is erg belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling en/of werkwijze. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. U kunt dit met mij bespreken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten we samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klachten dan wil ik u verwijzen naar de volgende folder; NVM Patiëntenfolder Klachtenregeling

Stuur een e-mail naar info@mhbouman.nl als u een klacht heeft