Klachten

Bent u niet tevreden over de praktijk of over een behandeling?

Het is erg belangrijk dat u tevreden bent over de  behandeling en/of werkwijze. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. U kunt dit met mij bespreken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Heeft u een klacht stuur dan een e-mail naar info@mhbouman.nl.

Mochten we samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klachten dan wil ik u verwijzen naar Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Hieronder de link naar het klachtenformulier en een informatiefolder.

Klachtenformulier SKGE

Brochure Klachtenregeling 2021