Tarieven 2022

Code verrichting:

Omschrijving verrichting:

Bedrag:

Consultatie en diagnostiek (C)

C002

Consult voor een periodieke controle

€ 23,45

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

€ 23,45

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 23,45

C014

Pocketregistratie

Het vastleggen van pocketdieptes van alle tanden/kiezen

€ 37,03

C015

Parodontiumregistratie

Pocketregistratie met noteren van aanhechtingsverlies, beweeglijkheid (mobiliteit) van tanden/kiezen en het vastleggen van doorgankelijkheid van wortelsplitsingen (furcaties)

€ 74,07

Preventieve mondzorg (M)                            

M01

Prev. voorlichting en/of instructie (tarief per 5 minuten)

€ 13,84

M02

Consult voor evaluatie van preventie (tarief per 5 minuten)

€ 13,84

M03

Gebitsreiniging (tarief per 5 minuten)

€ 13,84

M30

Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament

€ 6,17

M40

Fluoridebehandeling op indicatie per kaak

€ 15,43

M61

Mondbeschermer

Ten behoeve van sportactiviteiten, exclusief techniekkosten

€ 27,78

Verdoving (A)

A10

Geleidings en/of infiltratie anesthesie

€ 15,43

A15

Oppervlakte anesthesie

€ 8,02

Vullingen (V)

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

€ 27,78

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

€ 15,43

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 6,17

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 12,34

Tandvleesbehandelingen (T)

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 179,00

T021

Grondig reinigen wortel, complex (initiële behandeling)

Exclusief verdoven

€ 33,33

T022

Grondig reinigen wortel, standaard (initiële behandeling)

Exclusief verdoven

€ 24,69

T032

Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 111,10

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 67,90

T042

Consult parodontale nazorg

€ 93,82

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 124,68

T044

Complex consult parodontale nazorg

€ 166,04

T161

Bacterieel onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Exclusief techniekkosten

€ 43,21

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. 

Aanvullende informatie

  • Deze standaard prijslijst gaat in per  01-01-2022. Prijswijzigingen voorbehouden. 
  • De praktijk heeft geen prijsafspraken met zorgverzekeraars gemaakt.
  • Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.
  • Op de prestaties van deze standaardprijslijst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
  • Voor de volledige tariefsbeschikking verwijs ik u naar de website van de NZa;  www.NZa.nl

 

Betaling

Na de behandeling ontvangt u direct de rekening per e-mail of uitgeprint. De betalingstermijn van de rekening bedraagt 14 dagen. Het is ook mogelijk om direct na de behandeling te pinnen.

Ik werk niet samen met een factoringsbedrijf en heb geen contract met een zorgverzekering dus u zult de rekening zelf moeten indienen bij uw zorgverzekering (als u een tandartsverzekering heeft). De rekening van kinderen tot 18 jaar declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekering. Behandelingen bij kinderen wordt namelijk 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Hier heeft u dan geen omkijken meer naar.

Dit kan tegenwoordig gemakkelijk met de app van uw zorgverzekering. U maakt een foto in de app en declareert zo uw rekening. Per e-mail is ook vaak mogelijk bij uw zorgverzekering. Is dit beide niet mogelijk voor u dan kan ik de factuur ook opsturen naar uw verzekering. De verwerking hiervan duurt wel wat langer. U krijgt de vergoeding altijd op uw eigen rekening gestort.

Als u geen tandartsverzekering heeft dient u bij uw eerste bezoek de factuur meteen per pin te voldoen.

Heeft u vragen? Lukt het niet om de rekening op tijd te voldoen? Of wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de praktijk op het nummer 0615613771 of per mail naar info@mhbouman.nl

De bankgegevens van de praktijk zijn: NL16KNAB0256438226 t.n.v. Mondzorg Bouman

 

Betalingsherinnering/aanmaning

Als de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken ontvangt u per post een betalingsherinnering waarin u verzocht wordt om de openstaande rekening binnen 7 dagen alsnog te voldoen. Als dit termijn ook is verstreken ontvangt u de 2e betalingsherinnering waarin u wordt verzocht om de openstaande rekening direct te voldoen. Na de 3e betalingsherinnering ontvangt u één aanmaning waarin u nogmaals wordt verzocht de rekening binnen 14 dagen te voldoen. Bij uitblijven van de betaling zal ik een incassobureau inschakelen. De kosten hiervoor bedragen €40 euro, berekend volgens de Wet Incassokosten. Deze kosten komen bovenop uw openstaande rekening.

Wanneer uw nota in het incassotraject komt is het niet mogelijk om de aankomende 2 behandelingen op rekening te laten uitvoeren en zal er voorafgaand per pin moeten worden betaald. Als de openstaande rekening niet is betaald voor uw volgende afspraak dan wordt deze uit de agenda gehaald en is het niet meer mogelijk een nieuwe afspraak te maken zolang er openstaand(e) rekening(en) zijn.